Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Zwiększyć sprzedaż

W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, sprzedaż jest głównym obszarem działalności, generującym przepływy pieniężne oraz przychody. Dobra kondycja sprzedaży w firmie rzutuje na całokształt przedsiębiorstwa.

Korzyści ze zwiększenia sprzedaży

  • Silniejsza pozycja negocjacyjna względem dostawców i odbiorców

Dzięki wzrostowi sprzedaży Twoja firma staje się atrakcyjnym klientem dla dostawców, co umożliwia uzyskanie bardziej korzystnych warunków zakupu. Twoi odbiorcy również muszą się bardziej liczyć z Twoją firmą, bo wybór konkurencyjnych ofert jest ograniczony.

  • Wyższe zyski

Zwykle wzrost sprzedaży, jeżeli tylko nie odbywa się poniżej kosztów produkcji lub zakupu, przynosi dodatkową marżę, co przekłada się na zyski z działalności.

  • Wzmocnienie firmy względem konkurencji

Większe firmy są mniej zagrożone atakami konkurentów i bardziej stabilne w przypadku zaostrzonej konkurencji cenowej.

  • Wzrost atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów

Inwestorzy finansowi i branżowi dużo lepiej wyceniają firmy o wysokich udziałach rynkowych. Jeżeli rozważasz pozyskanie inwestora do swojej firmy lub jej zbycie, zwiększenie sprzedaży szybko przyniesie wymierne korzyści.

  • Niższe koszty jednostkowe dzięki korzyściom skali

Wzrost wolumenów produkcji lub handlu, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu stałych kosztów (utrzymanie firmy, zużycie środków trwałych, pracownicy), sprawia, że jednostkowe koszty produktów Twojej firmy spadają.

Spytaj eksperta jak możesz zwiększyć sprzedaż Twojej firmy!