Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Zdiagnozować sytuację firmy

Projektowanie nowej strategii lub wdrożenie usprawnień powinno być poprzedzone dokładną analizą obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Aby wiedzieć co i jak zmienić, trzeba najpierw odkryć co w firmie sprawia problemy i jakie są tego powody.

Dlaczego warto zdiagnozować sytuację firmy?

  • Zaangażowanie w sprawy bieżące

Jesteś managerem i koncentrujesz się na tym co dzieje się  tu i teraz. Jest to niezbędne, aby być skutecznym. Tracisz jednak wówczas z oczu szerszą perspektywę i potrzebujesz wówczas spojrzeć z dystansem na sytuację w firmie.

  • Niesatysfakcjonująca jakość produktów bądź usług

Jeśli Twoja firma zaczyna otrzymywać od klientów sygnały o niskim poziomie jakości dostarczanych produktów bądź oferowanych usług, koniecznie musisz coś z tym zrobić.

  • Pogorszenie wyników finansowych i operacyjnych

Gorsze wyniki finansowe i operacyjne w firmie, zwłaszcza w porównaniu z głównymi konkurentami, są wyraźnym sygnałem, że potrzebna jest diagnoza sytuacji i wprowadzenie rozwiązań usprawniających.

  • Potrzeba podjęcia decyzji strategicznych

Musisz podjąć decyzję w jaką stronę zmierzać ma Twoja firma. Diagnoza jest niezbędna, by wiedzieć z jakiego miejsca wyruszasz i jak przebiegać będzie droga do wyznaczonego przez Ciebie celu.

Zobacz, jakie obszary najczęściej poddawane są audytowi

Jakie kroki mam podjąć, gdy dokonam diagnozy sytuacji w firmie?

Aby ulepszyć procesy w Twojej firmie, warto także rozważyć możliwości:

Każdy z tych procesów może być przygotowany i nadzorowany przez specjalistów z naszej firmy.

Spytaj eksperta jak możesz zdiagnozować sytuację Twojej firmy!