Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Rozwinąć firmę

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie najważniejszych elementów, na które powinieneś zwrócić uwagę planując rozwój Twojej firmy. Jeżeli będziesz miał więcej pytań, to skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Jak zapewnić stabilny i długoterminowy rozwój Twojej firmy?

1. Wdrażaj najlepsze praktyki rynkowe

Obserwuj krajowych i zagranicznych liderów w swojej branży. Ucz się na ich błędach i naśladuj ich sukcesy. Dzięki temu Twoja ścieżka rozwoju będzie szybsza i tańsza.

2. Miej odwagę wyjść poza utarte schematy

Innowacyjność projektowa i procesowa jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli tylko nie walczysz o przetrwanie i możesz pozwolić sobie na eksperymentowanie, to eksperymentuj. Wykorzystaj metodologię "Błękitnego Oceanu" (ang. Blue Ocean) i stwórz dla siebie zyskowną niszę.

3. Pytaj klientów

Twoi klienci sami najlepiej wiedzą czego potrzebują. Jeżeli chcesz więcej sprzedawać, to regularnie monitoruj ich potrzeby. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zareagować na zmiany na rynku oraz wzmocnisz relacje ze swoimi klientami.

4. Na bieżąco kontroluj kluczowe obszary działalności

Monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. KPI) w najważniejszych obszarach funkcjonowania Twojej firmy. Porównuj je z benchmarkami rynkowymi oraz wcześniejszymi okresami. W ten sposób będziesz mógł kontrolować efekty Twoich działań i szybko zidentyfikujesz ewentualny spadek efektywności.

5. Sięgnij po inwestora

Zastanów się nad nawiązaniem współpracy z inwestorem finansowym lub branżowym. Dodatkowy kapitał na rozwój i know-how branżowy z pewnością dadzą Twojej firmie większe możliwości i pomogą osiągnąć lepsze rezultaty.


5 kroków do szybkiego rozwoju Twojej firmy

1. Precyzyjnie określ cele Twojej firmy w krótkim i długim horyzoncie czasowym

Jasne określenie celów jest punktem wyjściowym dla każdej strategii rozwoju. Pamiętaj, aby Twoje plany były ściśle określone, realne, dopasowane do potrzeb, a także mierzalne i ujęte w ramy czasowe.

2. Przypisz jednoznacznie odpowiedzialność

Każde szczegółowe zadanie, związane z realizację strategii rozwoju musi posiadać jasno przypisaną odpowiedzialność pośród członków Twojego zespołu. Zwiększy to szansę na osiągnięcie sukcesu w trakcie wdrożenia.

3. Stwórz odpowiednie warunki do rozwoju

Osoby odpowiedzialne za rozwój Twojej firmy muszą dysponować czasem, który mogą poświęcać wdrażaniu i opracowywaniu strategii. Dodatkowo, jeśli chcesz zwiększyć szansę na sukces, zapewnij wysoki priorytet dla działań rozwojowych, a zaangażowanych pracowników zmotywuj osobistymi korzyściami.

4. Dokonuj regularnego pomiaru wyników

Odpowiednia informacja jest niezbędna abyś mógł oceniać postęp na drodze do celu i dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Kontroluj kluczowe obszary, nie wahaj się wprowadzać przemyślanych zmian.

5. Ciesz się odniesionym sukcesem

Wspólnie z zespołem, ciesz się ze wszystkich najmniejszych sukcesów, a porażki traktuj jako element nauki niezbędny do osiągnięcia Twoich celów. Zapewni to Wam motywację, zbuduje wytrwałość i będzie skłaniało do stałej poprawy efektywności.


Dowiedz się więcej o tym jak doradcy Augeo Ventures mogą wesprzeć Cię w realizacji planów rozwoju Twojej firmy.

Spytaj eksperta jak zapewnić Twojej firmie długoterminowy rozwój!