Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Sprzedaż firmy

Czytaj dalej jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprzedać swoją firmę za wyższą cenę.

Rozważasz lub podjąłeś już decyzję na temat sprzedaży firmy. Najczęściej chęć sprzedaży firmy dotyczy:

 • Właścicieli, którzy chcą przejść na emeryturę i zmienić styl życia lub rodzaj prowadzonej działalności,
 • Właścicieli rozważających sprzedaż firmy w trudnej sytuacji finansowej i potrzebującej zewnętrznego wsparcia,
 • Właścicieli chcących sprzedać firmę i odzyskać zainwestowane środki.


Scenariusze sprzedaży firmy

 • Sprzedaż inwestorowi strategicznemu – kupującym jest konkurent lub firma działająca w zbliżonym segmencie działalności, która chce poszerzyć zakres działalności,
 • Sprzedaż inwestorowi finansowemu (fundusze private equity, inwestorzy indywidualni) – zakupu dokonują inwestorzy szukający możliwości korzystnego zainwestowania środków finansowych, zwykle z zamiarem rozwinięcia i późniejszej odsprzedaży firmy,
 • Sprzedaż akcji na rynku publicznym (Giełda Papierów Wartościowych, rynek NewConnect) – wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i stopniowa wyprzedaż posiadanych akcji do inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych),
 • Sprzedaż zespołowi managerów (poprzez wykup managerski - ang. Management Buy-Out – MBO) – sprzedaż, zwykle z częściowo odroczoną płatnością, do Zarządu firmy.


Na co zwracają uwagę inwestorzy kupując firmę:

 • branżę, w której spółka funkcjonuje i stopień konkurencyjności jej produktów i usług;
 • zasoby ludzkie w firmie i ich potencjał;
 • wyniki finansowe;
 • strukturę organizacyjną;
 • sposób zarządzania;
 • potencjał wzrostu;
 • potencjał do generowania wolnej gotówki w przyszłości.


Jak przygotować się do sprzedaży firmy

1. Ustal „wewnętrzną” wartość firmy – dopiero po oszacowaniu, ile wart jest biznes dla inwestora, można skutecznie negocjować warunki transakcji.

2. Uporządkuj organizację i dokumentację – przedstawiając nabywcy uporządkowaną i dobrze zarządzaną firmy, przekazujemy sygnał o tym, że firma jest profesjonalnie zorganizowana, a ryzyko przeprowadzenia transakcji po stronie kupującego jest minimalne.

3. Przygotuj wyjaśnienia trudnych spraw związanych z działalnością firmy – każda firma doświadczyła w historii zdarzenia, które mogą obniżać jej wartość w oczach inwestora. Inwestor ma tendencję do wyolbrzymiania znaczenia takich zdarzeń. W rezultacie zmniejsza się jego skłonność do zaoferowania oczekiwanej ceny. Odpowiednie przygotowanie może to ryzyko znacząco obniżyć.

4. Zaprezentuj klarowną strategię rozwoju – przemyślana strategia rozwoju firmy w przyszłości zwiększa zaufanie i skłonność do zapłaty odpowiednio wyższej ceny.

5. Zbuduj zespół managerski - jako przedsiębiorca jesteś prawdopodobnie kluczowy dla funkcjonowania firmy; zawczasu zadbaj o odpowiednią sukcesję

 

Podjąłem decyzję o sprzedaży firmy i co dalej?

Dowiedz się więcej o tym jak możemy pomóc w sprzedaży Twojej firmy.

 

Proces sprzedaży firmy - jak uzyskać najwyższą cenę

1. Szukaj inwestorów na całym świecie - obecnie nawet średniej wielkości przedsiębiorstwa mogą być przedmiotem przejęć globalnych inwestorów. Dowiedz się więcej o tym w jaki sposób podchodzimy do poszukiwania inwestorów na całym świecie.

2. Zorganizuj aukcję - proces sprzedaży powinien sprowokować konkurencję pomiędzy kupującymi, aby złożyli najwyższe możliwe oferty. Dowiedz się o możliwości uzyskanie doradztwa w procesie sprzedaży firmy.

3. Trzymaj się ustalonego harmonogramu - dyscyplina i szybki harmonogram skupia inwestora na najważniejszych kwestiach, im sprawniej zorganizowana jest sprzedaż tym łatwiej uzyskać wysoką wycenę i zwiększyć szanse powodzenia transakcji. Poznaj optymalny sposób organizacji procesu sprzedaży firmy.

Znalazłeś to czego szukałeś? 

Spytaj eksperta, jak korzystnie sprzedać firmę!

 

Zapraszamy także na naszego bloga!