Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Przeprowadzić sukcesję w firmie

Czym jest sukcesja?

Obecni pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatkowie należą do pierwszego polskiego pokolenia od długiego czasu, które staje przed problemem „sukcesji”, czyli osobowego i prawnego następstwa w biznesie. Przedsiębiorcy stoją przed szeregiem możliwości:

  • przekazanie firmy dzieciom,
  • sprzedanie inwestorowi
  • likwidacja,
  • przekazanie managerom i zarządzać z poziomu rady nadzorczej.


Pierwszy krok sukcesji - oddzielenie własności od zarządzania

Oddzielenie powiązania własności i zarządzania jest pierwszym i najtrudniejszym krokiem w przeprowadzeniu sukcesji:

1. Właściciele firmy zwykle podejmują większość kluczowych decyzji. Konieczne staje się zatrudnienie osób innych niż właściciele (zarządu), które będą mogły kierować firmą w imieniu właścicieli.
2. Musi nastąpić zmiana sposobu myślenia właścicieli o spółce. Muszą oni oddać stery w ręce następców i obdarzyć ich kredytem zaufania, by umożliwić im swobodne podejmowanie decyzji w firmie.
3. Pracownicy firmy i kierownicy średniego szczebla muszą zrozumieć i zaakceptować fakt, że zmienił się „ośrodek decyzji”. Często zdarza się bowiem, że pomimo wycofania się właściciela z bieżącej działalności, pracownicy i menedżerowie u niego szukają rozwiązań kwestii związanych z firmą.


Jak przekazać firmę dzieciom

1. Nic na siłę

Dzieci przedsiębiorców bardzo często nie mają zamiaru kontynuować działalności swoich rodziców. Mogą mieć zupełnie inne zainteresowania i wykształcenie. Zmuszanie ich na siłę do prowadzenia rodzinnego biznesu może odbić się negatywnie na relacjach rodzinnych i samej firmie.

2. Zacznij wcześnie

Dużo płynniejsze i pewniejsze jest przekazywanie firmy dzieciom w przypadku, gdy już w dzieciństwie wdrażane są w sprawy firmy i rozwijają związek z firmą.

3. Stopniowe przekazywanie kompetencji

Sukcesja jest procesem długotrwałym. Pamiętaj by rozłożyć go w czasie i zapewnić dzieciom możliwość rozpoznania, zdobycia doświadczenia w różnych obszarach i obycia managerskiego.

4. Uświadom sobie, że Twoje dzieci są dojrzałymi, niezależnymi ludźmi

Często rodzice pomimo formalnego ustąpienia ze stanowisk kierowniczych dalej nieformalnie kierują firmą. Taka dwuwładza prowadzić może do rozkładu firmy i jest szkodliwa dla relacji wewnątrz firmy. W pewnym momencie rodzice powinni odpuścić i dać wolną rękę swoim dzieciom.


Jak przekazać firmę managerom

1. Określ zasady współpracy z menedżerami

Kluczowe w tym obszarze jest ukształtowanie sposobu wynagradzania zarządzających, który ich osobiste cele przybliża do celów właścicieli. Możliwe rozwiązania to na przykład uzależnienie wynagrodzenia od wyników firmy lub wynagrodzenie częściowo wypłacane w postaci udziałów w firmie.

2. Zbuduj efektywną strukturę organizacyjną i zarządczą

W wielu przypadkach założyciel firmy wraz z najbliższą rodziną, stanowią jedyną kadrę zarządzającą w firmie. Firma musi posiadać zespół managerów wyższego i średniego szczebla, aby ograniczyć ryzyko.

3. Monitoruj wyniki

Stwórz narzędzia, które pozwolą monitorować na bieżąco wyniki firmy i rozliczać pracę managerów. Przydatne jest tu wprowadzenie sformalizowanych narzędzi budżetowania i kontrolingu, a w większych przedsiębiorstwach także wprowadzenie systemów informacji zarządczej (ang. Management Information Systems).

Spytaj eksperta, jak przeprowadzić sukcesję!

Dowiedz się więcej o sukcesji w firmie na naszym blogu!