Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

O nas

Podejście zespołu Augeo Ventures do projektów doradczych

Spółka Augeo Ventures została powołana przez dwóch wspólników, dzielących pasję do umożliwiania przedsiębiorcom, inwestorom i zarządom firm trwałego osiągania ich celów.

Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w realizacji projektów w ramach: firm konsultingowych, banków, funduszy private equity i firm zarządzających nimi, oferując naszym Klientom usługi w zakresie obsługi transakcji fuzji i przejęć, a także doradztwa strategicznego oraz finansowego.

Przewagi konkurencyjne Augeo Ventures

  • Nasza metodologia i jakość usług oparte są na sprawdzonych standardach

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowym konsultingu i bankowości oraz odpowiedniemu profilowi zawodowemu i wykształceniu naszego zespołu możemy zapewnić naszym Klientom jakość usług na najwyższym poziomie.

  • Koncentrujemy się na wynikach, a nie na sporządzaniu raportów

Wierzymy, że sukces mierzony jest uzyskanymi efektami, nie zaś – objętością sporządzonych raportów. Nasze podejście opiera się na dostarczaniu klientom użytecznej wiedzy i wsparcia przy jej wdrożeniu, które wywiera  relatywnie  szybki i mierzalny  wpływ na działalność i wyniki firmy.

  • Zapewniamy szerokie spojrzenie na projekt

Posiadamy doświadczenie w wielu branżach i obszarach działalności firm. Dzięki temu nasza praca bardzo często przynosi efekty także poza zdefiniowanym obszarem projektu.

  • Współpracujemy z ekspertami z kraju i ze świata

Posiadamy bogatą globalną bazę kontaktów z ekspertami z wielu dziedzin i branż gospodarki. Współpracujemy z globalnymi sieciami firm doradczych, włącznie z IMCN, której jednym z celów jest wymiana wiedzy i doświadczeń.

Augeo Ventures jako członek Globalscope Partners

Augeo Ventures jest aktywnym członkiem Globalscope Partners – międzynarodowego zrzeszenia doradców w transakcjach fuzji i przejęć, które skupia profesjonalne firmy doradztwa strategicznego z krajów europejskich, obu Ameryk oraz Azji.