Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Filozofia działania

W Augeo Ventures wierzymy, że źródeł sukcesu należy szukać w długotrwałych, silnych relacjach z naszymi Klientami, wzajemnym zaufaniu i innowacyjnym podejściu do każdego ze stawianych problemów.

Wartość jaką tworzymy dla naszych Klientów, stanowi wynik wspólnych starań o najlepsze rezultaty, a dostarczane rozwiązania mają za zadanie zapewnić długoterminowy, stabilny rozwój biznesu naszych Klientów.

Augeo w języku łacińskim oznacza „wzmacniać, wzbogacać”. Świadczone przez nas usługi mają wzmacniać pozycję firm naszych Klientów, pomagać im radzić sobie z trudnościami oraz przygotowywać ich na niezbędne zmiany. Wierzymy, że nasze wsparcie tworzy cenną wartość dodaną dla naszych Klientów.

Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem. Realizując różnorodne projekty, w pełni identyfikujemy się z potrzebami naszych Klientów. Znamy wartość czasu naszych Partnerów, poświęconego na zaangażowanie się w firmę i wierzymy, że nasze wsparcie uczyni te starania jeszcze cenniejszymi.

Wzajemne zaufanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami to nasze nadrzędne wartości. Wspieranie biznesu to wielowymiarowy proces, w którym pozytywne relacje między partnerami odgrywają kluczową rolę. W Augeo Ventures stawiamy na współpracę z Klientami na zasadach partnerstwa biznesowego, uzyskując wyraźne efekty synergii i budując długoterminowe relacje.

Nie ograniczamy się do standardowych projektów i typowych rozwiązań. Nasze doświadczenie zbudowaliśmy poprzez pracę w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie strategicznym. Równocześnie, świadomi trendów w nowoczesnym biznesie, jesteśmy otwarci na projekty z pogranicza tych obszarów oraz innych segmentów rynku finansowego.

Działamy międzynarodowo w globalizującym się świecie. Jesteśmi świadomi, że coraz więcej polskich firm szuka możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Jako jedyny w Polsce członek międzynarodowej sieci doradców transakcyjnych Globalscope Partners pomagamy polskim firmom, zapewniając im najwyższej jakości wsparcie w kluczowych decyzjach dotyczących przejęć, sprzedaży spółek, restrukturyzacji czy pozyskiwaniu finansowania na rynkach międzynarodowych.