Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Doświadczenie

Każdy nasz projekt jest poprzedzony dogłębną i wszechstronną analizą przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów jako kompetentny i zintegrowany zespół.

Zobacz kto nam zaufał:

Kontomierz

Kontomierz Sp. z o.o.
Proces sprzedaży działalności na rzecz zagranicznego inwestora branżowego. 

XBS Logistics

XBS Logistics S.A.
Doradztwo przy zakupie udziałów LDP – Logistics Distribution Partners.

Budimex

Budimex S.A.
Analiza wybranych lokalnych rynków budownictwa kubaturowego pod kątem wielkości i dynamiki wzrostu, występujących trendów oraz perspektyw rozwoju

XBS Group

XBS Group
Analiza możliwości rozwoju biznesu pod kątem akwizycji. Identyfikacja potencjalnych celów do przejęcia

Polfa Tarchomin S.A.

Polfa Tarchomin S.A.
Kompleksowy i audyt i przygotowanie strategii działań naprawczych w obszarach zarządzania finansami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Ferrovial

Ferrovial S.A.
Analiza wybranych rynków facility management oraz utylizacji odpadów, identyfikacja możliwości przejęć.

ORLEN Laboratorium

 Laboratorium Sp. z o.o.
Analiza rynku usług laboratoryjnych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

New Frontier Group

New Frontier Group
Przegląd polskiego rynku IT i identyfikacja celów przejęć.

Zeto Katowice

ZETO Katowice Sp. z o.o.
Opracowanie strategii rozwoju na okres 5 lat.

PRIM Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Instalacyjne "PRIM" S.A.
Doradztwo dla inwestora strategicznego przy nabyciu 97% akcji Spółki.

EKOLOBUD

Ekolobud S.A.
Doradztwo dla Instal Rem Sp. z o.o. przy nabyciu 100% akcji Spółki.

INSTAL-REM

Instal Rem Sp. z o.o.
Doradztwo dla inwestora finansowego przy nabyciu 100% udziałów Spółki.

IT Kontrakt

IT Kontrakt Sp. z o.o.
Analiza strategii wejścia na rynek niemiecki dla wiodącej polskiej firmy outsourcingu kadr IT.

SYTEC

Systemy i Technologie Sp. z o.o.
Audyt menedżerski spółki i reorganizacja Działu Sprzedaży.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.
Opracowanie strategii rozwoju na okres 5 lat. Doradztwo w procesie wykupu akcji Spółki od Skarbu Państwa. Doradztwo na rzecz grupy menedżerów przy nabyciu większościowego pakietu akcji Spółki w ramach transakcji MBO.

Bem Brudniccy Sp.j.

Bem Brudniccy Sp.j.
Proces sprzedaży Spółki na rzecz inwestora branżowego.

Jelfa S.A.

 

Jelfa S.A. 
Fuzja z Sanitas Polska Sp. z o.o.

Sanitas AB i Sanitas Polska sp. z o.o.

 

Sanitas AB i Sanitas Polska sp. z o.o.
Doradztwo finansowe w procesie przejęcia PF Jelfa S.A.

Vibac S.p.A.

Vibac S.p.A. 
Proces przejęcia polskiego producenta folii polipropylenowych.

Optimus S.A.

Optimus S.A. 
Proces sprzedaży działalności spoza core biznesu oraz w zakresie strategicznych planów rozwoju Spółki.

Uniprom S.A.

Uniprom S.A. 
Doradztwo przy planowanym nabyciu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oferowanych przez Skarb Państwa w ramach procesu prywatyzacji Spółki.