Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych

Decyzja o wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych

 • dążenie do pozyskania zewnętrznego kapitału na rozwój firmy,
 • zamiar sprzedaży przedsiębiorstwa, poprzez sukcesywną wyprzedaż posiadanych akcji.


Dla kogo wejście na Giełdę jest szczególnie atrakcyjne?

Należy pamiętać, iż debiut giełdowy wiąże się z poważnymi zmianami w przedsiębiorstwie. Jego charakterystyka najbardziej odpowiada firmom, które:

 • potrzebują kapitału z uwagi na wzmożone nakłady inwestycyjne,
 • wdrażają strategię rozwoju, która wymaga wsparcia kapitałowego,
 • pragną otworzyć się na rynek, zyskując zarówno kapitał, jak też uznanie i rozpoznawalność,
 • przechodzą przekształcenia własnościowe (zakończenie inwestycji przez inwestora finansowego; sprzedaż firmy).


Zalety i wady wejścia na GPW

Zalety Wady
+ możliwość pozyskania znacznego długoterminowego kapitału, o umiarkowanym koszcie koszty związane z przygotowaniem spółki do IPO
 
+ uzyskanie obiektywnej, rynkowej wyceny firmy presja inwestorów na wyniki finansowe, wymuszająca krótkoterminową orientację
+ prestiż i renoma firm giełdowych koszty związane z modyfikacją struktury organizacyjnej
+ wzrost wiarygodności kredytowej wymóg raportowania wyników działalności
+ programy motywacyjne w oparciu o akcje długotrwały proces przygotowania


Jak pozyskać kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Aby pozyskać kapitał w drodze oferty publicznej należy m. in.:

 • przekształcić firmę w spółkę akcyjną (bądź komandytowo-akcyjną),
 • uporządkować dokumentację finansową firmy,
 • określić wysokość poszukiwanego kapitału,
 • przygotować prospekt emisyjny,
 • uplasować akcję w procesie emisji poprzez Biuro Maklerskie.


Co zmienia się w przedsiębiorstwie wraz z debiutem?

Kluczowymi przekształceniami, jakie dokonują się w firmie w ramach procesu wejścia na giełdę są:

 • zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną (o ile wcześniej forma była inna),
 • przyjęcie ładu korporacyjnego (struktura organizacyjna: Zarząd, Rada Nadzorcza),
 • pojawienie się instytucji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • obowiązek upubliczniania informacji o spółce,
 • obowiązek publikowania raportów okresowych.

Spytaj eksperta o wejście Twojej firmy na GPW!

Więcej o finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw na naszym blogu!