Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Pozyskiwanie inwestora

Augeo Ventures oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania inwestora dla firm znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju lub właścicieli chcących sprzedać udziały w spółce. Zapewniamy  profesjonalne doradztwo w procesie pozyskania inwestora począwszy od przygotowania spółki/firmy do sprzedaży udziałów, sporządzenia wyceny i materiałów prezentacyjnych, poprzez identyfikację potencjalnych nabywców oraz pomoc w negocjowaniu warunków transakcji. Bogate doświadczenie oraz sieć międzynarodowych kontaktów (Globalscope Partners) pozwoliło wyspecjalizować się w następujących transakcjach:

Augeo Ventures oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania inwestora dla firm znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju lub właścicieli chcących sprzedać udziały w spółce. Zapewniamy  profesjonalne doradztwo w procesie pozyskania inwestora począwszy od przygotowania spółki/firmy do sprzedaży udziałów, sporządzenia wyceny i materiałów prezentacyjnych, poprzez identyfikację potencjalnych nabywców oraz pomoc w negocjacjowaniu warunków transakcji. Bogate doświadczenie oraz sieć międzynarodowych kontaktów (Globalscope Partners (link)) pozwoliło wyspecjalizować się w następujących transakcjach:

Pozyskanie inwestora finansowego

Inwestorami finansowymi są najczęściej fundusze private equity i venture capital, które dążą do maksymalizacji wartości firmy, aby po osiągnięciu celów zrealizować zyski z inwestycji. Koncentruje się zazwyczaj na strategicznym zarządzaniu, a działania operacyjne pozostawia dotychczasowym właścicielom. 

Pozyskanie inwestora strategicznego (branżowego)
Dla inwestora strategicznego najważniejsza jest perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej połączonych spółek. W przeciwieństwie do inwestora finansowego nie przykłada on tak dużej wagi do stopy zwrotu z inwestycji oraz do ryzyka finansowego, tylko skupia się na możliwych do osiągnięcia efektach synergii. W procesie pozyskiwania kapitału od inwestora strategicznego,  przeważnie jest on zainteresowany nabyciem pakietu kontrolnego lub całości firmy oraz stopniowym przejmowaniu kontroli.
Pozyskanie anioła biznesu lub funduszu typu seed (dla startupów)
Aniołem biznesu jest osoba, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących w bardzo wczesnych fazach rozwoju w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu, anioł biznesu inwestuje własne oszczędności. Fundusze seed to z kolei fundusze kapitału podwyższonego ryzyka inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowejAugeo Ventures oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania inwestora dla firm znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju lub właścicieli chcących sprzedać udziały w spółce. Zapewniamy  profesjonalne doradztwo w procesie pozyskania inwestora począwszy od przygotowania spółki/firmy do sprzedaży udziałów, sporządzenia wyceny i materiałów prezentacyjnych, poprzez identyfikację potencjalnych nabywców oraz pomoc w negocjacjowaniu warunków transakcji. Bogate doświadczenie oraz sieć międzynarodowych kontaktów (Globalscope Partners (link)) pozwoliło wyspecjalizować się w następujących transakcjach:

Pozyskanie inwestora finansowego

Inwestorami finansowymi są najczęściej fundusze private equity i venture capital, które dążą do maksymalizacji wartości firmy, aby po osiągnięciu celów zrealizować zyski z inwestycji. Koncentruje się zazwyczaj na strategicznym zarządzaniu, a działania operacyjne pozostawia dotychczasowym właścicielom. 

Pozyskanie inwestora strategicznego (branżowego)

Dla inwestora strategicznego najważniejsza jest perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej połączonych spółek. W przeciwieństwie do inwestora finansowego nie przykłada on tak dużej wagi do stopy zwrotu z inwestycji oraz do ryzyka finansowego, tylko skupia się na możliwych do osiągnięcia efektach synergii. W procesie pozyskiwania kapitału od inwestora strategicznego,  przeważnie jest on zainteresowany nabyciem pakietu kontrolnego lub całości firmy oraz stopniowym przejmowaniu kontroli.

Pozyskanie anioła biznesu lub funduszu typu seed (dla startupów)

Aniołem biznesu jest osoba, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących w bardzo wczesnych fazach rozwoju w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu, anioł biznesu inwestuje własne oszczędności. Fundusze seed to z kolei fundusze kapitału podwyższonego ryzyka inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

 

Proces pozyskania inwestora i zadania Augeo Ventures  zobacz harmonogram.

Dlaczego Augeo Ventures?

Wsparcie strategiczne1. Wsparcie strategiczne

Jako doradcy w procesie pozyskania inwestora, wskażemy jakie działania możesz podjąć aby zwiększyć wartość i efektywność firmy przed rozpoczęciem procesu. Dzięki temu właściciele firmy będą w stanie uzyskać wyższą cenę i lepsze warunki transakcyjne. Dowiedz się więcej o usługach doradztwa strategicznego.

Oszczędność czasu2. Oszczędność czasu

Ograniczymy zaangażowanie Twoje oraz Twoich pracowników w proces pozyskania kapitału na rozwój firmy. W ramach doradztwa przy pozyskaniu inwestora opracujemy optymalną strategię finansowania oraz struktury. Przygotujemy ponadto niezbędne dla powodzenia transakcji prognozy finansowe, biznes plany oraz analizy.

Międzynarodowa sieć kontaktów (Globalscope Partners)3. Międzynarodowa sieć kontaktów (Globalscope Partners)

W procesie pozyskiwania kapitału korzystamy z naszej rozwiniętej, międzynarodowej sieci kontaktów. Dzięki wieloletnim bezpośrednim relacjom z funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorstwami oraz inwestorami prywatnymi w krótkim czasie docieramy do właściwych osób, które szybko wskazują czy są zainteresowane inwestycją. Nasze doradztwo w procesie pozyskania inwestora jest kompleksowe, co oznacza, że będziemy wspierać Cię także podczas negocjacji warunków inwestycji jak i treści dokumentów transakcyjnych ( listów intencyjnych, umów inwestycyjnych, umów spółki/statutów).

Bezpieczeństwo transakcji4. Bezpieczeństwo transakcji

Pozyskiwanie inwestora dla firmy za pośrednictwem Augeo Ventures eliminuje ryzyko spotkania się z nieuczciwymi partnerami i zapewnia pewność dotrzymania przez kupujących swoich zobowiązań. W procesie pozyskania kapitału weryfikujemy każdego potencjalnego inwestora i współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami.

Gwarancja poufności5. Gwarancja poufności

Zachowanie poufności podczas całego procesu jest dla nas kluczowe. Informacja o chęci sprzedaży firmy oraz o prowadzonym procesie pozostaną poufne i nie wpłyną na funkcjonowanie firmy.

 

Spytaj eksperta o pozyskanie inwestora dla swojej firmy.