Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Usprawnianie procesów sprzedażowych

Sprawnie funkcjonujący Dział Sprzedaży jest kluczowy dla Twojej firmy. Generuje on dominującą część przychodów firmy, a jego dobre lub złe funkcjonowanie przekłada się na wynik finansowy całej firmy. Pomożemy Twojej firmie w krótkim czasie istotnie poprawić skuteczność Działu Sprzedaży.

Kluczowymi elementami efektywnego zarządzania jest kombinacja sprawnie funkcjonujących działań z zakresu marketingu, finansowania, logistyki i obsługi, jakie firma kieruje do swoich klientów.

O końcowym sukcesie decyduje umiejętny wybór odpowiednich narzędzi nawiązania owocnych, a zarazem dochodowych kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Nieefektywny proces sprzedaży nie tylko obniża przychody, ale również generuje wyższe koszty. Wspomagając naszych Klientów koncentrujemy nasze działania na diagnozie istniejących rozwiązań oraz porównaniu ich z najlepszymi światowymi praktykami. Dzięki temu nasi Klienci w krótkim czasie mogą zaobserwować pozytywne rezultaty naszej pracy.

Typowe problemy Działów Sprzedaży i sposoby ich rozwiązania

1. System motywacyjny nie zachęca pracowników do maksymalizacji zysków firmy - stworzenie nowego systemu motywacyjnego opartego o marże brutto

2. Niska efektywność pracowników sprzedaży - audyt procesów sprzedażowych i optymalizacja

3. Niska skuteczność sprzedaży spowodowana brakiem informacji - wprowadzenie procesów monitorowania rynku i konkurencji

4. Brak trwałych relacji z klientami - wprowadzenie procesów i narzędzi zarządzania relacjami z klientami (CRM)

5 powodów, dla których warto wybrać naszą firmę:

  1. Bogate doświadczenie, zdobyte podczas pracy z Klientami nad optymalizacją procesów oraz zwiększeniem sprzedaży.
  2. Indywidualne podejście do każdego problemu i pełne zaangażowanie w projekt.
  3. Wysoki profesjonalizm i poziom kompetencji zespołu.
  4. Najwyższe standardy etyczne.
  5. Dogłębne zrozumienie kluczowych sektorów gospodarki.

Spytaj specjalistę o usprawnienia procesów sprzedażowych w Twojej firmie!