Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Optymalizacja procesów biznesowych

Według filozofii Lean Management, wszystko co nie dodaje wartości do produktu jest stratą. Zatem eliminacja strat w procesach biznesowych jest najbardziej efektywną drogą zwiększania produktywności. Warto więc przyjrzeć się bliżej procesom biznesowym w Twoim przedsiębiorstwie i poszukać możliwości poprawy efektywności, co przełoży się na zwiększenie zysków.

Optymalizacja procesów biznesowych oparta jest na identyfikacji i wyeliminowaniu ośmiu głównych żródeł potencjalnych strat: nadprodukcja, nadmierne zapasy, transport, zbędne ruchy, zbędny proces, bezczynność/oczekiwanie, wady, niewykorzystanie potencjału i kreatywności ludzkiej.

Doświadczeni specjaliści Augeo Ventures pomogą Ci w przeprowadzeniu procesu optymalizacji, na który składają się następujące etapy:

ETAP I

  • Przygotowanie projektu,
  • Wstępna wizyta – tzw. GEMBA walk,
  • Zbieranie danych –  tzw. „zdjęcie dnia”,
  • Analiza i określenie głównych strat,

ETAP II

  • Identyfikacja propozycji wyszczuplenia procesów,
  • Mapowanie stanu przyszłego,
  • Priorytetyzacja działań i oszacowanie potencjału zmian,

ETAP III

  • Opracowanie planu wdrożenia,
  • Przygotowanie raportu końcowego i prezentacja wniosków,
  • Wsparcie we wdrożeniu rekomendacji (opcjonalne).

Bardzo wiele przedsiębiorstw nigdy nie korzystało z najlepszych praktyk rynkowych w swojej działalności. Oznacza to, że wiele procesów wewnętrznych zostało ułożonych w sposób intuicyjny, przeważnie niezbyt wydajny i mało efektywny. Nasze doświadczenie pokazuje, że w każdym przedsiębiorstwie istnieje wiele nieefektywności i możliwości usprawnień. Jeżeli w branży istnieją firmy, które radzą sobie lepiej, to jest to najlepsze potwierdzenie tej tezy.

Najbardziej efektywnym narzędziem, wykorzystywanym przy procesach optymalizacyjnych w firmach, jest audyt strategicznyJest to szczegółowe badanie wszystkich kluczowych obszarów firmy, pod kątem efektywności ich funkcjonowania, ocena stanu obecnego oraz rekomendacja przygotowanych rozwiązań, usprawniających pewne procesy.

Zidentyfikuj procesy biznesowe, które można usprawnić. Przyspiesz rozwój swojej firmy i popraw wyniki finansowe!

Już teraz spytaj specjalistę, jak zoptymalizować procesy biznesowe w Twojej firmie!