Analiza rynków

Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym wymaga od menedżerów lub właścicieli dogłębnego zrozumienia danej branży, a więc bezpośredniego i pośredniego otoczenia firmy. Analiza rynków i analiza konkurencji to narzędzia służące identyfikacji realiów biznesowych i opracowaniu skutecznych działań strategicznych. Dostęp do kluczowych i aktualnych informacji o rynku pozwala na uzyskiwanie wymiernych przewag konkurencyjnych, zmniejszy ryzyko prowadzonej działalności oraz pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Tym samym, regularnie przeprowadzane badanie rynku i analiza konkurencji przekładają się na realne sukcesy biznesowe przedsiębiorstw!

Doświadczenie Augeo Ventures

Wysokie kompetencje oraz duża wiedza zespołu Augeo Ventures została pozytywnie zweryfikowana przez ponad 150 klientów, którzy zaufali nam i skorzystali z naszych usług. Za jakość dostarczanych analiz rynków odpowiada zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla firm. Przedstawiamy tylko dokładnie zweryfikowane oraz najbardziej aktualne informacje. Nasze analizy tworzone są  w oparciu o między innymi:

  • najnowsze opracowania branżowe i publikacje,
  • wywiady z ekspertami branżowymi,
  • biznesowe i statystyczne bazy danych,
  • wywiadownie gospodarcze,
  • badania pierwotne: ankiety, testy, wywiady indywidualne i grupowe,
  • analizy: SWOT, macierz BCG, 5 sił Portera, PESTEL.

Jakie korzyści daje analiza rynków?

Analiza rynków przygotowana przez Augeo Ventures przedstawia informacje o wielkości i strukturze rynku oraz występujących na nim trendach. Pozwalają one określić czynniki wpływające na rozwój branży oraz zidentyfikować szanse i zagrożenia. Szybki rozwój technologii oraz silna konkurencja sprawiają, że o sukcesie firmy decyduje czas reakcji na zmiany zachodzące na rynku. W tym celu, nasze analizy rynkowe zawierają prognozy rozwoju branż w najbliższych latach, tak aby nasi klienci mogli zweryfikować spójność ich strategii z otoczeniem rynkowym.

Analiza konkurencji z kolei zawiera charakterystykę oraz opis modeli biznesowych głównych uczestników danego rynku. Poznanie oraz implementacja dobrych praktyk rynkowych stosowanych przez konkurentów z całego świata pozwala znacząco zwiększyć efektywność poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Analiza konkurencji powinna być pierwszym krokiem do stworzenia skutecznej strategii rozwoju firmy.

Spytaj specjalistę o możliwość przeprowadzenia badań rynkowych dla Twojej firmy!