Planowanie strategiczne, pozwala patrzeć w przyszłość w sposób zorganizowany i usystematyzowany. Składa się ono z kilku etapów. Po pierwsze należy określić wizję firmy – czyli odpowiedzieć na pytanie dokąd firma zmierza i co zamierza osiągnąć w dalszej przyszłości. Następnie należy ustalić szczegółowe cele oraz plan działania, który przybliży firmę do realizacji tej wizji. Należy również określić kto i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny za wdrożenie oraz w jaki sposób będą odbywały się pomiary rezultatów wdrożeń. Kroki te mają na celu umożliwienie osiągania celów biznesowych szybciej i efektywniej. Bez dobrego planu strategicznego, firmom trudno jest przekształcić…