Zdecydowana większość firm prędzej czy później napotyka problem dalszego finansowania działalności operacyjnej. Opracowanie nowego produktu lub usługi, realizacja strategii wzrostu przedsiębiorstwa czy też chęć osiągnięcia synergii mogą być motywami pozyskania inwestora zewnętrznego. Poszukiwanie inwestora nie należy do procesów łatwych ani krótkich. W zależności od strategii, charakteru zaangażowania inwestora oraz potrzebnej kwoty, rozważyć można pozyskiwanie inwestora finansowego lub branżowego. Inwestor finansowy           Inwestor finansowy, zwany także portfelowym, zazwyczaj nie jest zaangażowany w działania operacyjne spółki. W związku z tym, dotychczasowy właściciel może zachować kontrolę nad firmą. Inwestorami finansowymi są najczęściej fundusze private equity i…