Dlaczego nie możesz wdrożyć planu strategicznego?

Plan strategiczny zawiera spójną wizję tego, w którym kierunku zmierza biznes, i jakie zasoby są potrzebne, aby to osiągnąć. Wysoka jakość planu strategicznego jest bardzo istotna, jednak czynnikiem, od którego w największej mierze zależy osiągnięcie celów biznesowych jest skuteczna implementacja. Jeżeli słyszymy o problemach z realizacją strategii u różnych firm na rynku, to właśnie ten element najczęściej zawodzi. Firmy popełniają wiele błędów związanych z procesem wdrażania inicjatyw strategicznych, wśród których najczęstsze to: Źle zdefiniowane cele biznesowe Cele powinny być skonstruowane zgodnie z metodologią SMART, czyli powinny być: Proste (simple) – zrozumiałe dla wszystkich pracowników Mierzalne…

3 kroki do dobrze opracowanej strategii rozwoju firmy

Planowanie strategiczne, pozwala patrzeć w przyszłość w sposób zorganizowany i usystematyzowany. Składa się ono z kilku etapów. Po pierwsze należy określić wizję firmy – czyli odpowiedzieć na pytanie dokąd firma zmierza i co zamierza osiągnąć w dalszej przyszłości. Następnie należy ustalić szczegółowe cele oraz plan działania, który przybliży firmę do realizacji tej wizji. Należy również określić kto i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny za wdrożenie oraz w jaki sposób będą odbywały się pomiary rezultatów wdrożeń. Kroki te mają na celu umożliwienie osiągania celów biznesowych szybciej i efektywniej. Bez dobrego planu strategicznego, firmom trudno jest przekształcić…