Badania rynkowe są narzędziami pozwalającymi pozyskać cenne informacje o potencjalnych klientach i konkurencji. W celu opracowania najlepszej strategii, przedsiębiorstwa powinny korzystać zarówno z informacji pochodzących z poszczególnych działów firmy, jak i tych, które pochodzą z otoczenia przedsiębiorstwa. Dla każdej firmy kluczowym jest wiedzieć, kto i jak często potrzebuje ich produktów lub usług, ile jest w stanie na nie wydać, oraz jakie firmy posiadają konkurencyjną ofertę. Badania rynku powinny być częścią planu strategicznego każdej firmy.

Proces badania rynku

Podstawowy proces badania rynku można podzielić na 4 etapy:

 • Identyfikacja celu badania. Zanim rozpocznie się proces zbierania i analizy danych, należy postawić pytania, na które będzie miało odpowiedzieć badanie rynku.
 • Zebranie danych. Należy zwrócić uwagę na to, aby zgromadzone dane były jak najbardziej kompletne, aktualne i szczegółowe.
 • Analiza i interpretacja danych. Podczas analiz należy pamiętać o pytaniach, na jakie mają odpowiedzieć ich wyniki.
 • Podjęcie działań strategicznych na podstawie dostarczonych danych.

Elementy analizy rynku

Analizy rynku mogą zawierać różne elementy w zależności od potrzeb konkretnej firmy. Podstawowe informacje na temat rynku, które powinni znać zarządzający, niezależnie od tego w jakiej branży funkcjonuje przedsiębiorstwo to m.in.:

 • Wielkość i struktura rynku oraz dynamika – Ile warty jest rynek, jak szybko rośnie i na jakie segmenty jest podzielony.
 • Prognozy rozwoju – Co będzie działo się w najbliższych latach z branżą oraz jakie czynniki będą miały na to wpływ.
 • Występujące trendy – Wyzwania, które stoją przed branżą, preferencje konsumentów, wpływ technologii.
 • Charakterystyka konkurencji – Identyfikacja konkurentów, ich udziałów w rynku, modelu biznesowego, cen usług i produktów.

Źródła informacji

Dane dotyczące rynku klientów, dostawców, konkurentów oraz trendów na tych rynkach mogą być pozyskiwane poprzez:

 • Przeszukiwanie ogólnodostępnych publikacji branżowych, takich jak np. wydawnictwa branżowe, branżowe portale internetowe,
 • Raporty rynkowe i statystyczne (np. GUS, Euromonitor),
 • Wywiady i spotkania z ekspertami branżowymi o specjalizacji dobranej pod kątem potrzeb.

Korzyści zdobyte dzięki pozyskanej wiedzy

Wiedza pozyskana dzięki analizom rynku daje zarządzającym wiele korzyści. Do głównych zalet zaliczyć można:

 • Minimalizację ryzyk działalności,
 • Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych,
 • Możliwość szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację,
 • Precyzyjne zaplanowanie realizacji działań operacyjnych,
 • Weryfikację spójności strategii firmy z otoczeniem rynkowym,
 • Ustalanie realistycznych celów biznesowych.

Każda branża się zmienia, więc ważne jest, aby nadążać za zmianami i pozostawać innowacyjnym. Dostęp do kluczowych i aktualnych informacji o rynku pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną, zmniejszać ryzyko prowadzonej działalności oraz podejmować najbardziej trafne decyzje biznesowe. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy, regularnie korzystają z wiedzy pozyskanej z badań i analiz rynku.