W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi czas, gdy zaczyna się zastanawiać co zrobić ze swoim przedsiębiorstwem. Problemy finansowe, przejście na emeryturę, dolegliwości zdrowotne lub brak w rodzinie odpowiedniej osoby, która mogłaby przejąć stery w firmie są najczęstszymi powodami stojącymi za chęciami sprzedaży firmy. Proces sprzedaży przedsiębiorstwa może być niezwykle wyczerpujący emocjonalnie dla właściciela, który poświęca całe swoje życie rozwijając firmę. Często też bywa, że w sprzedaży udziałów właściciele widzą możliwość wzrostu konkurencyjności firmy i zwiększenia jej efektywności.  W dzisiejszym artykule przedstawiamy 3 najczęstsze powody sprzedaży przedsiębiorstw.

Motywy finansowe

Najczęstszym motywem sprzedaży przedsiębiorstwa są względy finansowe, zwłaszcza straty ponoszone podczas działalności. Można zaliczyć do nich:

  • Nieosiąganie założonych celów
  • Wysokie zadłużenie, które wymusza sprzedaż części aktywów w celu jego pokrycia,
  • Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa, które poszukuje środków płynnych np. na pokrycie strat ponoszonych na działalności podstawowej

Na sprzedaż przedsiębiorstwa może mieć wpływ także otrzymanie przez właścicieli atrakcyjnej oferty sprzedaży, która umożliwia uzyskanie wyższej ceny za aktywa niż wynosi ich aktualna wartość. Różnica w wartości jest swego rodzaju premią mającą na celu przekonać właścicieli do sprzedaży. Warto zaznaczyć, że do motywów finansowych należą także: reorganizacja i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz wycofanie się z inwestycji po osiągnięciu zaplanowanych celów.

Motywy strategiczne

Jeżeli firma działa na wysoce konkurencyjnym rynku albo brakuje w niej efektywnego przywództwa, może narodzić się pomysł, aby pozbyć się części lub całości jej aktywów. Sprzedaż części aktywów przeważnie wiąże się z koncentracją zasobów na głównych obszarach działalności firmy, poprawiając w ten sposób efektywność. W przypadku gdy kupującym jest silny inwestor branżowy, dzięki wspólnej kooperacji i osiągniętym korzyściom z synergii, połączone spółki mogą lepiej sprostać wyzwaniom rynku i konkurencji.

Względy osobiste

Na decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa bardzo duży wpływ mają  powody osobiste, zwłaszcza przejście na emeryturę właściciela firmy. Po latach ciężkiej pracy przedsiębiorcy mogą wyrażać chęć wycofania się z biznesu i realizowania się osobiście. Często także gdy sukcesja okazuje się niemożliwa, właściciele muszą poszukiwać nowych udziałowców, którzy odkupią od nich przedsiębiorstwo.

Dodatkowo, w świecie startupów oraz mody na rozwój przedsiębiorczości, na rynku powstaje coraz więcej innowacyjnych firm, których właściciele pomimo osiągnięcia sukcesu rynkowego, mają głowy pełne pomysłów dotyczących kolejnych działań biznesowych. W pewnej fazie rozwoju swojego przedsiębiorstwa decydują się częściowo lub całkowicie spieniężyć swoje udziały i rozpocząć nowy biznes. Zjawisko to nie jest już tylko scenariuszem rodem z Doliny Krzemowej, ale coraz częściej ma miejsce także w Polsce. Zdarzają się także przypadki gdy właściciele firm czują się znudzeni swoim dotychczasowym życiem oraz branżą w której działają. Może się to okazać świetną okazją dla kupujących, szczególnie jeżeli firma funkcjonuje dobrze i nie jest nadmiernie uzależniona od wysiłków i talentów obecnego właściciela.

Podsumowanie

Podsumowując, sprzedaż przedsiębiorstwa jest procesem, który może mieć różne podłoża. Może on dotyczyć zarówno właścicieli dążących do całkowitego zaprzestania działalności, jak i tych, którzy widzą swoją przyszłość w innej branży. Udziały w przedsiębiorstwie mogą być sprzedawane częściowo lub w całości, w celu restrukturyzacji albo pozyskania silnego partnera biznesowego i wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Warto mieć na uwadze, że proces sprzedaży przedsiębiorstw jest czasochłonny i może potrwać od kilku miesięcy do nawet roku, w związku z czym  bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do transakcji, zatrudnienie profesjonalnej i niezależnej firmy doradczej, z której pomocą przygotowana zostanie strategia sprzedaży. Twój doradca wyszuka także  potencjalnych kupców i pomoże przy negocjacjach. Odpowiednie przygotowanie się do transakcji spowoduje, że gdy znajdzie się kupiec na Twoją firmę, będziesz miał pewność, że proponowana cena jest najwyższą z możliwych.